UAB „TILTUVA“ KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

2017-07-03

     UAB “Tiltuva” yra statybinė įmonė, besispecializuojanti kelių, gatvių ir inžinerinių transporto statinių (tiltų, viadukų, tunelių, pralaidų) statybos ir priežiūros (eksploatacijos) srityse.

Įmonės veiklos principai ir tikslai:

- naudoti šiuolaikiškas gamybos technologijas, medžiagas ir valdymo procesus siekiant sukurti aukščiausios kokybės produktus ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas;
- garantuoti, kad įgyvendinami ir įgyvendinti projektai atitinka jų kokybę, aplinkos apsaugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
- sąžiningai vykdyti susitarimus bei įsipareigojimus klientams;
- teikiant paslaugas tausoti gamtos išteklius, saugoti mus supančią aplinką ir užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas bendrovės
darbuotojams.

Siekdama, kad įmonės veikla atitiktų užsibrėžtus principus ir tikslus įmonės vadovybė:
- nuolat tobulinaįmonės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus;
- planuoja ir valdo veiklos procesus, susijusius su atliekamų darbų kokybe, aplinkos apsauga, darbuotojų saugą ir sveikatą ir įsipareigojimais užsakovams;
- tobulina technologijas siekdama efektyvesnių gamybos ir paslaugų procesų;
- nustato kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus ir užduotis, atitinkančias statybos rinkos tendencijas, kliento lūkesčius bei taršos prevencijos principus. Nuolat stebi vykstančius procesus, analizuoja jų rodiklius ir stebi kaip jie atitinka užsibrėžtus reikalavimus.

    Kiekvienas įmonės darbuotojas savo pareigų ribose yra atsakingas už atliekamų darbų kokybę, aplinkos apsaugą bei veiklos tobulinimą ir siekia būti savo srities profesionalas.

sertifikatas