Sertifikatai

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI PROFESINĖS SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA
2019-09-02

UAB „Tiltuva“ yra statybinė įmonė, besispecializuojanti kelių, gatvių ir inžinerinių transporto statinių (tiltų, viadukų, tunelių, pralaidų) statybos ir priežiūros (eksploatacijos) srityse.

Įmonės veiklos principai ir tikslai:

  • naudoti šiuolaikiškas gamybos technologijas, medžiagas ir valdymo procesus siekiant sukurti aukščiausios kokybės produktus ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas;
  • garantuoti, kad įgyvendinami ir įgyvendinti projektai atitinka jų kokybę, aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  • sąžiningai vykdyti susitarimus bei įsipareigojimus klientams;
  • teikiant paslaugas tausoti gamtos išteklius, saugoti mus supančią aplinką ir užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas bendrovės darbuotojams.

Siekdama, kad įmonė atitiktų veiklos principus ir išsikeltus tikslus, vadovybė:

  • nuolat tobulina įmonės kokybės, aplinkos apsaugos, profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus;
  • planuoja ir valdo veiklos procesus, susijusius su atliekamų darbų kokybe, aplinkos apsauga, profesine sauga ir sveikata bei įsipareigojimais užsakovams;
  • tobulina technologijas siekdama efektyvesnių gamybos ir paslaugų procesų;
  • konsultuojasi su įmonės darbuotojais, skatina jų dalyvavimą ir įsitraukimą į valdymo procesus; 
  • nustato kokybės, aplinkos apsaugos, profesinės saugos ir sveikatos tikslus bei užduotis, atitinkančias statybos rinkos tendencijas, kliento lūkesčius ir taršos prevencijos principus. Nuolat stebi vykstančius procesus, analizuoja jų rodiklius ir vertina jų atitikimą nustatytiems reikalavimams.

Kiekvienas įmonės darbuotojas savo pareigų ribose yra atsakingas už atliekamų darbų kokybę, aplinkos apsaugą bei veiklos tobulinimą ir siekia būti savo srities profesionalas.

sertifikatas